Vrienden

Sinds vorig jaar zetten wij ons in om Vrienden te werven. Dat doen wij omdat:

  • We ons bewust moeten zijn dat vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend is.
  • Dat de vrijheid ons veel gekost heeft en dat we niet mogen vergeten.
  • We aan de volgende generatie moeten doorgeven dat oorlog vreselijk is en altijd alleen verliezers kent.
  • We vooral aan de jeugd moeten blijven doorgeven geven dat er nooit meer een herhaling mag plaats vinden van de aanslag op de mensheid, zoals die plaatsvond van 1940 tot en met 1945.
  • We ons realiseren dat er nog overal ter wereld situaties van onvrijheid zijn.

 U kunt zich aanmelden als vriend door €19,45 of een ander (lager) bedrag over te maken op rekening: NL13ABNA0596137397  t.n.v. Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein. Vermeld daarbij uw naam, adres en mailadres.