Actualiteiten

Hier treft u ons laatste nieuws aan:

Sinds december 2016 hebben we de ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Al onze vrienden, sponsors en betrokkenen bedanken we hartelijk voor hun steun en inzet het afgelopen seizoen.

We hopen voor 2017 op een goede samenwerking.

Reacties zijn gesloten.