Sponsorplan

Communicatieen sponsorplan 20152018

Inleiding

Dit plan is een vervolg op het communicatieplan van vorige jaren e komt voort uit het beleidsplan. Nieuw is dat er naast activiteiten voor herdenking van 4 mei ook actiepunten voor de viering van 5 mei zijn opgenomen.

Afgesproken is destijds dat de dodenherdenking in Nieuwegein breder is dan stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. De jeugd en veteranen hebben daarin een bijzondere plek. Maar de Nieuwegeinse 4 mei herdenking richt zich ook op oorlog en vredesvraagstukken in het algemeen en de actualiteit.

Ook nieuw is het Sponsorplan dat vanwege de nauwe verwevenheid met communicatie onderdeel uitmaakt van  het communicatieplan.

Wilt u het gehele sponsorplan lezen? Open dan onderstaand pdf bestand: