Sponsoren

Wat we verwachten van Sponsors en waarom.

Het comité wil inwoners, organisaties en ondernemers aan zich binden om daarmee het belang van herdenken en vieren breder uit te kunnen dragen en meer (financiële) middelen daarvoor te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook om sponsoring in natura.

Wij vinden dat sponsoren van ons comité echter geen tegenprestatie kunnen verwachten die een commerciële uitstraling heeft. Dit geldt met name voor sponsoren die zich specifiek verbinden met de herdenking op 4 mei.