Projecten

Als 4 en 5 mei comité zijn we naast het organiseren van de activiteiten op 4 mei en 5 mei ook betrokken en bezig met andere onderwerpen die relatie houden met onze kernactiviteit.

Monumenten

Veteranen

Scholen

Lopend Vuurtje

Fietstocht

Daarnaast onderhouden we contacten met verwante organisaties, zoals de Historische kring en de Tweede verdieping.