Organisatie

De Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein bestaat uit vrijwilligers die zich gedurende het hele jaar inzetten om in woord en daad te laten zien dat discussies over vrede, veiligheid, oorlog en geweld een plek verdienen in de samenleving. Het is belangrijk over dit soort kwesties na te denken en ons bewust te worden/zijn van de manier waarop we als mensen met elkaar willen omgaan.

Samenstelling huidig bestuur:

Het bestuur bestaat uit 8 personen.
1. Renée Blom (voorzitter + projectleider 4 mei + sponsoring 2018),
2. Nicole van Nimwegen (secretaris + projectleider 5 mei),
3. Jan van Dorp (penningmeester + juridische zaken),
4. Marie Louise Backhuijs (comitélid+ vlogproject),
5. Tim Hagt (communicatie),
6. Greg Geurtsen (coördinator veteranen),
7. Hans vd Boor (comitélid). (tot 01-07-2018)

Daarnaast heeft de stichting een Comité van Aanbeveling (CvA). Dit CvA adviseert de vrijwilligers van het comité (meestal 1x per jaar) over allerlei zaken zoals het beleid voor de toekomst. Ook zijn zij ambassadeurs voor ons comité en dat waarvoor wij staan.

Erg belangrijk zijn natuurlijk ook de vele vaste maar ook wisselende samenwerkingspartners zonder wie we al onze activiteiten niet zouden kunnen realiseren. En dit laatste geldt ook voor iedereen die een financiële bijdrage levert.

Heeft u belangstelling om iets voor ons comité te gaan doen dan kunt u contact opnemen met Renée Blom via de mail 45meinieuwegein@mail.com of telefonisch: 06-46800775.