Anbi

Onze stichting heeft de ANBI status. Hier kunt U daar meer over lezen.

Op 13 april 2007 is Stichting Comité 4 mei Nieuwegein opgericht. Op 7 december 2015 zijn de statuten gewijzigd. De stichting gaat samen met Stichting 5 mei Nieuwegein en heet voortaan Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein. De stichting is per beschikking van 16 december 2016 vanaf 1 januari 2016 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI aangemerkt door de Belastingdienst. De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd worden op de website voor elk jaar dat de instelling een ANBI is, met een maximum van 3 opeenvolgende jaren.

Uw giften aan ons zijn daarom in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar.
Het nummer van de Kamer van Koophandel waaronder we staan ingeschreven is 30225442. Ons fiscaalnummer/RSIN 8179.06.332. Volgens de statuten art. 6 verrichten de bestuurders hun werkzaamheden om niet en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er wordt gewerkt op basis van onkostendeclaratie.

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Dan kunt u de onderstaande documenten bekijken en downloaden.

Activiteitenverslagen:

Activiteitenverslag 2018

Activiteitenverslag 2017

Financiële verantwoording ANBI:

ANBI Financiële verantwoording